[{ data.addrList[state.curAddr].title }]
[{ phone[0] }]
[{ data.addrList[state.curAddr].addr }]
Адреса и телефоны
Выберіть телефон
для дзвінка
[{ phone[0] }]
Відміна
Виготовлення шаблонів
Київський район
Одеса, вул. Ак. Глушко, 22Б
Приморський район
Одеса, пров.Князівський, 33
(Новий Ринок)

Аналізи - ціни

Згорнути все
розгорнути все
Забір біологічного матеріалу
Термін виготовлення
Ціна
Забір біологічного матеріалу для лабораторних досліджень (кров)
50 грн.
Клінічний аналіз крові (гематологічні дослідження)
Термін виготовлення
Ціна
Загальний аналіз крові (ЗАК гозгорений+ШОЄ(СОЭ)+лейкоцитарна формула, ручний підрахунок)
1 дн.
180 грн.
ШОЄ (СОЭ) за методом Вестергрена
1 дн.
60 грн.
Підрахунок ретикулоцитів
2 дн.
130 грн.
Група крові + резус фактор
1 дн.
175 грн.
Дослідження сечі (загальноклінічні дослідження)
Термін виготовлення
Ціна
Загальний аналіз сечі
1 дн.
120 грн.
Аналіз сечі по Нечипоренко
1 дн.
120 грн.
Дослідження калу (загальноклінічні дослідження)
Термін виготовлення
Ціна
Аналіз калу на яйця глист
1 дн.
110 грн.
Копрограма
3 дн.
140 грн.
Визначення антигенів лямблій в зразках фекалій
1 дн.
285 грн.
Антиген Helicobacter pylori в калі
1 дн.
265 грн.
Мікроскопічні дослідження (загальноклінічні дослідження)
Термін виготовлення
Ціна
Дослідження мазків слизової оболонки порожнини носа (назоцітограмма) )
1 дн.
140 грн.
Дослідження системи згортання крові (загальноклінічні дослідження)
Термін виготовлення
Ціна
Протромбіновий індекс + МНВ (МНО)
1 дн.
110 грн.
МНВ (МНО)
1 дн.
110 грн.
Тромбіновий час
1 дн.
70 грн.
АЧТЧ (АЧТВ)
1 дн.
70 грн.
Фібриноген
1 дн.
90 грн.
D-димер
2 дн.
325 грн.
Волчаковый антикоагулянт
1 дн.
485 грн.
Коагулограмма (5 показників):
1 дн.
320 грн.
Протромбіновий індекс + МНВ, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген
грн.
Печінкові проби. Ферменти (біохімічні дослідження)
Термін виготовлення
Ціна
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
1 дн.
65 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
1 дн.
65 грн.
Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)
1 дн.
65 грн.
Фосфатаза лужна (ЛФ)
1 дн.
70 грн.
Лактатдегідрогіназа (ЛДГ)
1 дн.
80 грн.
Альфа-амілаза
1 дн.
70 грн.
Білірубін загальний
1 дн.
70 грн.
Білірубін прямий
1 дн.
65 грн.
Білірубін непрямий
1 дн.
65 грн.
Тимоловая проба
1 дн.
70 грн.
Ниркові проби. Азотистий обмін (біохімічні дослідження)
Термін виготовлення
Ціна
Сечовина
1 дн.
65 грн.
Креатинін
1 дн.
65 грн.
Сечова кислота
1 дн.
65 грн.
Білковий обмін (біохімічні дослідження)
Термін виготовлення
Ціна
Альбумін
1 дн.
65 грн.
Білок загальний
1 дн.
65 грн.
Антистрептолізин - О
1 дн.
85 грн.
Ревматоїдний фактор
1 дн.
95 грн.
С - реактивний білок суперчутливий
1 дн.
140 грн.
Ліпідний обмін (біохімічні дослідження)
Термін виготовлення
Ціна
Холестерин загальний
1 дн.
70 грн.
Холестерин ЛПВП
1 дн.
80 грн.
Холестерин ЛПНП
1 дн.
75 грн.
Тригліцериди
1 дн.
75 грн.
 Вуглеводний обмін  (біохімічні дослідження)
Термін виготовлення
Ціна
Глюкоза
1 дн.
95 грн.
Глікозильований гемоглобін (HbA1C)
1 дн.
175 грн.
Інсулін
1 дн.
180 грн.
С - пептид
1 дн.
180 грн.
Індекс Нома (глюкоза, інсулін)
1 дн.
315 грн.
Мінеральний обмін (біохімічні дослідження)
Термін виготовлення
Ціна
Кальцій
1 дн.
80 грн.
Залізо сироваткове і железосвязивающая здатність
1 дн.
175 грн.
Магній
1 дн.
75 грн.
Фосфор
1 дн.
75 грн.
Іонізований кальцій
2 дн.
140 грн.
 Лікарський моніторинг (біохімічні дослідження)
Термін виготовлення
Ціна
Вальпроєва кислота
1 дн.
270 грн.
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ (біохімічні дослідження)
Термін виготовлення
Ціна
Амілаза сечі
1 дн.
70 грн.
Калій/Натрій сечі
1 дн.
150 грн.
Кальцій сечі
1 дн.
70 грн.
Креатинін сечі
1 дн.
65 грн.
Магній сечі
1 дн.
75 грн.
Фосфор сечі
1 дн.
70 грн.
Глюкоза (добова сеча)
1 дн.
90 грн.
Пакетні дослідження (біохімічні дослідження)
Термін виготовлення
Ціна
Печінкові проби №1 (12 показників): АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, білок загальний, альбумін, тимолова проба, ЛДГ, амілаза
1 дн.
730 грн.
Печінкові проби №2 (8 показників): АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, альбумін
1 дн.
475 грн.
Ниркові проби (6 показників): Кретинин, сечовина, сечова кислота, електроліти (калій, натрій, хлор)
1 дн.
385 грн.
Ниркові проби (3 показника): Кретинин, сечовина, сечова кислота
1 дн.
210 грн.
Електроліти крові (3 показника) Калій, натрій, хлор
1 дн.
240 грн.
Ревмопроби (3 показника): С-реактивний білок суперчутливий, ревматоїдний фактор, антістрептолізін-О
1 дн.
290 грн.
Ліпідний (5 показників): Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, коефіцієнт атерогенності
1 дн.
260 грн.
Біохімія крові (24 показника): Печінкові проби, ниркові проби, ліпопротеїди фракційно, глюкоза
1 дн.
1365 грн.
Діабетичний пакет (4 показника): Глюкоза, глікозильований гемоглобін (HbA1C), інсулін, С-пептид, індекс НОМА
1 дн.
600 грн.
ТИРЕОЇДНА і ПАРАТИРЕОЇДНА панель
Термін виготовлення
Ціна
Тиреотропний гормон (ТТГ)
1 дн.
150 грн.
Трийодтиронин загальний (Т3 заг.)
1 дн.
150 грн.
Трийодтиронин вільний (Т3 вільний.)
1 дн.
150 грн.
Тироксин загальний (Т4 заг.)
1 дн.
150 грн.
Тироксин вільний (Т4 вільний)
1 дн.
150 грн.
Антитіла до тіреопероксідазе (АТ к ТПО)
1 дн.
175 грн.
Антитіла до тіреоглобуліну (АТ к ТГ)
1 дн.
175 грн.
Антитіла до рецепторів ТТГ
1 дн.
555 грн.
Кальцитонин
1 дн.
460 грн.
Тиреоглобулін (ТГ)
1 дн.
250 грн.
Паратгормон
1 дн.
215 грн.
Пакетні дослідження (гормональна панель)
Термін виготовлення
Ціна
Аутоіммунна щитовидна залоза №1 (5 показників): ТТГ, Т3 вільний., Т4 св., АТТПО, АТТГ
1 дн.
745 грн.
Маркери анемії, витаміни
Термін виготовлення
Ціна
Вітамін В12
1 дн.
180 грн.
Ферритин
1 дн.
190 грн.
Фолієва кислота
1 дн.
180 грн.
Трансферрин
2 дн.
150 грн.
Вітамін D (25-ОН)
5 дн.
460 грн.
Пакетні дослідження
Термін виготовлення
Ціна
Пакет «Діагностика анемії» №1 (8 показників): ЗАК розгорнутий + ШОЕ, залізо, вітамін В12, феритин, фолієва кислота, трансферин, % насищення трансферину залізом
1 дн.
925 грн.
Оцінка насичення трансферину залізом (4 показника): Залізо сироваткове, железосвязивающая здатність, трансферин,% насичення трансферину залізом
1 дн.
250 грн.
ГОРМОНИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ, ГІПОТАЛАМУСА І ГІПОФІЗА
Термін виготовлення
Ціна
Кортизол (кров)
1 дн.
220 грн.
Дегідроепіандростеронсульфат (ДГЭА-с/DHEA-s)
1 дн.
175 грн.
Соматотропний гормон
3 дн.
220 грн.
Соматомедин С (інсуліноподібний фактор росту)
4 дн.
375 грн.
Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
3 дн.
430 грн.
17 - ОН прогестерон
5 дн.
275 грн.
РЕПРОДУКТИВНІ ГОРМОНИ
Термін виготовлення
Ціна
Сексзвязуючий глобулін (ГСПГ)
1 дн.
180 грн.
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
1 дн.
170 грн.
Фолликулостимулируючий гормон (ФСГ)
1 дн.
170 грн.
Пролактин
1 дн.
170 грн.
Прогестерон
1 дн.
170 грн.
Естрадіол
1 дн.
170 грн.
Тестостерон
1 дн.
180 грн.
Тестостерон вільний
5 дн.
295 грн.
Антимюллерів гормон
4 дн.
675 грн.
Індекс вільного тестостерону (тестостерон загальний, ГСПГ)
1 дн.
355 грн.
Пакетні дослідження
Термін виготовлення
Ціна
Жіноче здоров'я (7 показників): ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол, тестостерон, секссвязивающій глобулін
1 дн.
1140 грн.
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
Термін виготовлення
Ціна
Хоріонічний гонадотропін (загальний бета-ХГЧ) (Пренатальний скринінг II триместру вагітності)
1 дн.
180 грн.
Хоріонічний гонадотропін (загальний бета-ХГЧ) (вагітність до 3-х тижнів)
1 дн.
180 грн.
Хоріонічний гонадотропін (загальний бета-ХГЧ) (вагітність від 3-х тижнів + 0 днів)
1 дн.
180 грн.
Вільний бета-ХГЛ (Пренатальний скринінг I триместру вагітності)
1 дн.
180 грн.
Альфа-фетопротеїн (АФП) (Пренатальний скринінг II триместру вагітності)
1 дн.
180 грн.
Естріол вільний (Пренатальний скринінг II триместру вагітності)
1 дн.
170 грн.
ПАПП-А (РАРР-А) (Пренатальний скринінг I триместру вагітності)
1 дн.
195 грн.
ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
Термін виготовлення
Ціна
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
1 дн.
195 грн.
Онкомаркер яєчників (СА 125)
1 дн.
180 грн.
Онкомаркер ЖКТ (СА 19-9)
1 дн.
190 грн.
Простат специфічний антиген загальний (tPSA)
1 дн.
175 грн.
Простат специфічний антиген вільний (fPSA)
1 дн.
175 грн.
Онкомаркер шлунка (СА 72-4)
4 дн.
390 грн.
Раково-ембріональний антиген (РЕA)
1 дн.
195 грн.
Хоріонічний гонадотропін загальний (ХГЧ)
1 дн.
180 грн.
Альфа- фетопротеїн (АФП)
1 дн.
175 грн.
Онкомаркер раку яєчників (НЕ4)
4 дн.
480 грн.
Онкомаркер молочної залози (МСА)
5 дн.
280 грн.
СА 242 (підшлункова залоза, товстий кишечник)
4 дн.
415 грн.
SCC (антиген плоскоклітинної карциноми)
5 дн.
475 грн.
Онкомаркер білок S-100
6 дн.
770 грн.
Пакетні дослідження
Термін виготовлення
Ціна
Пакет «Чоловіча онкопанель» (3 показника): ПСА заг., ПСА вільний, їх співвідношення
1 дн.
340 грн.
Пакет "Діагностка раку яєчника" (3 показника): СА 125, НЕ4, індекс ROMA
4 дн.
655 грн.
Панель діагностики гепатиту А
Термін виготовлення
Ціна
Антитіла IgM к HАV (qHAVM)
4 дн.
250 грн.
Панель діагностики гепатиту В
Термін виготовлення
Ціна
HBsAg (австралійский антиген)
2 дн.
235 грн.
Сумарні антитіла до HbsAg (qHBs)
4 дн.
265 грн.
Антитіла IgM до HbcAg (qHBс М)
4 дн.
250 грн.
Сумарні антитіла HbcAg (HBcT)
2 дн.
250 грн.
HBеAg
4 дн.
305 грн.
Сумарні антитіла до HbеAg
4 дн.
305 грн.
ПЛР. ДНК вірусу гепатиту В (кров, якісне визначення)
5 дн.
465 грн.
ПЛР. ДНК вірусу гепатиту В (кількісне визначення)
5 дн.
905 грн.
Панель діагностики гепатиту С
Термін виготовлення
Ціна
Сумарні антитіла до HCV (aHCV)
4 дн.
285 грн.
Антитіла IgM до HCV
4 дн.
230 грн.
Антитіла IgG до HCV (cor, NS3, NS4, NS5)
5 дн.
375 грн.
ПЛР. РНК вірусу гепатиту С (якісне визначення)
5 дн.
465 грн.
ПЛР. РНК вірусу гепатиту С (якісне визначення)
5 дн.
910 грн.
Генотипування гепатиту С (кров)
5 дн.
660 грн.
Цитомегаловірусна інфекція
Термін виготовлення
Ціна
IgM до Cytomegalovirus (CMV)
2 дн.
170 грн.
IgG до Cytomegalovirus (CMV)
2 дн.
170 грн.
Індекс авідності IgG до Cytomegalovirus (CMV)
5 дн.
390 грн.
ПЛР ДНК Суtomegalovirus (якісне визначення, кров)
3 дн.
275 грн.
Герпетична інфекція
Термін виготовлення
Ціна
IgM (сумарні) до Herpes Simplex virus I/II типов
5 дн.
190 грн.
IgG (сумарні) до Herpes simplex virus I/II типов (HSV I/II)
2 дн.
165 грн.
Індекс авідності IgG до Herpes simplex virus I-II
5 дн.
305 грн.
ПЛР ДНК Herpes simplex virus I-II типа (якісне визначення, кров)
3 дн.
275 грн.
Антитіла IgG до Varicella Zoster (оперізуючий герпес)
5 дн.
280 грн.
IgG до Herpes simplex virus VI типа
5 дн.
275 грн.
ПЛР ДНК Herpes virus VI типа (якісне визначення, кров)
3 дн.
275 грн.
Вірус Епштейн-Барра
Термін виготовлення
Ціна
Антитіла IgM до капсидному антигену Epstein-Barr virus (VCA M)
2 дн.
205 грн.
Антитіла IgG до капсидному антигену Epstein-Barr virus (VCA G)
2 дн.
205 грн.
Антитіла IgG донуклеарному антигену Epstein-Barr virus (EBNA G)
2 дн.
205 грн.
Індекс авідності IgG до капсидному антигену Epstein-Barr virus (VCA G)
6 дн.
380 грн.
ПЛР ДНК Epstein-Barr virus (якісне визначення, кров)
3 дн.
275 грн.
Токсоплазмоз
Термін виготовлення
Ціна
IgM до вірусу Toxoplasma gondii (ТОХО)
2 дн.
170 грн.
IgG до вірусу Toxoplasma gondii (ТОХО)
2 дн.
170 грн.
Індекс авідності IgG до Toxoplasma gondii (TOXO)
5 дн.
395 грн.
ПЛР. Toxoplasma gondii (TOXO) (якісне визначення, кров)
3 дн.
285 грн.
Краснуха
Термін виготовлення
Ціна
IgM до Rubella virus (RUB)
2 дн.
170 грн.
IgG до Rubella virus (RUB)
2 дн.
170 грн.
Індекс авідності IgG до Rubella virus (RUB)
5 дн.
340 грн.
Пакетні дослідження (TORCH-інфекції)
Термін виготовлення
Ціна
Пакет "TORCH IgG" (6 показників):TOXO, RUB, CMV, CHLAM, HSV I/II, VCA
5 дн.
1020 грн.
Пакет "TORCH IgG и IgМ" (8 показників):TOXO, RUB, CMV, HSV I/II
5 дн.
1440 грн.
Пакет «Діагностика герпетичної інфекції» (ПЛР, кров, кач.определеніе (4 показника)): CMV, EBV, HSV6, HSV I/II
3 дн.
1020 грн.
Хламідіоз
Термін виготовлення
Ціна
Антитіла IgА до Chlamydia trachomatis
5 дн.
270 грн.
Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis
5 дн.
180 грн.
Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis
5 дн.
180 грн.
Антитіла IgG до Chlamydia pneumonia
5 дн.
270 грн.
Мікоплазмоз
Термін виготовлення
Ціна
IgG до Mycoplasma hominis
5 дн.
205 грн.
IgG до Mycoplasma pneumoniae
7 дн.
270 грн.
Уреаплазмоз
Термін виготовлення
Ціна
IgG до Ureaplasma urealyticum
6 дн.
205 грн.
Трихомоніаз
Термін виготовлення
Ціна
IgG до Trichomonas vaginalis
6 дн.
205 грн.
Сифіліс
Термін виготовлення
Ціна
Сумарні антитіла до Treponema pallidum
2-5 дн.
210 грн.
Гелікобактерна інфекція
Термін виготовлення
Ціна
IgG до Helicobacter pylori
3 дн.
235 грн.
Вірус імунодефіциту людини
Термін виготовлення
Ціна
Антитіла до ВІЛ (ургентний забір матеріалу) (забір матеріалу дітям до 18 років не проводиться)
8 дн.
270 грн.
Паразитарні інфекції
Термін виготовлення
Ціна
Антитіла IgG до Echinococcus
5 дн.
225 грн.
Антитіла IgG до Ascaris lumbricoides
5 дн.
330 грн.
Антитіла IgG до Toxocara canis
5 дн.
240 грн.
Антитіла IgG до Trichinella spiralis
5 дн.
210 грн.
Антитіла IgG до Opisthorchis
5 дн.
225 грн.
Сумарні антитіла (A,M,G) до лямблій
5 дн.
220 грн.
Пакетні дослідження (інфекційні захворювання)
Термін виготовлення
Ціна
Пакет №1 (6 показників): Echinococcus, ascaris lumbricoides, toxocara canis, opisthorchis, trichinella spiralis, сумарні антитіла до лямблій
5 дн.
1365 грн.
БАКТЕРІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Термін виготовлення
Ціна
Бакпосів сечі + антибіотикограма
6-7 дн.
350 грн.
Бакпосів крові на стерильність
11 дн.
360 грн.
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Термін виготовлення
Ціна
Загальний імуноглобулін Е (IgЕ)
1 дн.
185 грн.
Імуноглобуліни класу А (IgA)
5 дн.
190 грн.
Імуноглобуліни класу G (IgG)
5 дн.
190 грн.
Імуноглобуліни класу M (IgM)
5 дн.
190 грн.
Еозинофільний катіонний білок
1 дн.
320 грн.
Антитіла IgG до фосфоліпідів
5 дн.
360 грн.
Антитіла IgМ до фосфоліпідів
5 дн.
360 грн.
Гомоцистеїн
1 дн.
330 грн.
Антитіла IgG до циклічного цитрулін-содаржащему пептиду (А-CCP)
5 дн.
470 грн.
Антитіла IgG до модифікованого цітруллірованному віментин (A-MCV)
7 дн.
650 грн.
Схильність до Хвороби Бехтерева
Термін виготовлення
Ціна
Генетичне дослідження на наявність гена HLA-B27
8 дн.
1145 грн.
КОМПЛЕКСНІ ПАКЕТИ
Термін виготовлення
Ціна
Передопераційний пакет № 1 (51 показник): Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, протромбіновий індекс + МНО, тромбіновий час, білок загальний, білірубін загальний, сечовина, глюкоза
1 дн.
635 грн.
Передопераційний пакет № 2 (58 показник): Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, група крові + резус-фактор, сечовина, глюкоза, креатинін, АЛТ, АСТ, білірубін загальний, протромбіновий індекс + МНО, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, тимолова проба
1 дн.
1020 грн.
Проблеми зайвої ваги (26 показників): ЛГ, ФСГ, пролактин, естрадіол, тестостерон, ДГЕА-с, ТТГ, Т4 св., АТ до ТПО, печінкові проби, глюкоза, глікозильований гемоглобін, холестерин загальний, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ
1 дн.
2510 грн.
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Термін виготовлення
Ціна
ПЛР. Генетика. Лактозна непереносимість (буккальном, кров)
10 дн.
710 грн.
Аллергопроба на антибіотики: Амоксицилін, Ампіцилін, Цефалоспарін
8 дн.
485 грн.
Аллергопроба на анальгетики: Анальгін, Диклофенак, Ібупрофен
8 дн.
485 грн.
Коронавірус
Термін виготовлення
Ціна
Антитела IgG к нуклеокапсидному антигену коронавируса SARS Cov-2 (COVID 19)
3 дн.
450 грн.

Діагностичний центр Лінеа Панорама знаходиться у центрі Одеси. Ми виконуємо такі послуги: комп'ютерна томографія (КТ) щелепи, панорамний знімок зубних рядів, комп'ютерна томографія СНЩС, КТ верхньої щелепи та пазух носа, пазух носа та гайморових пазух, КТ середнього вуха.

У нас Ви можете зробити панорамну фотографію зубних рядів. Комп'ютерний томограф може зробити комп'ютерну томографію (КТ) як однієї, і двох щелеп, чи окремого сегмента щелепи. Комп'ютерна томографія щелеп - великий помічник як стоматологам-терапевтам, а й хірургам.

Лінеа Панорама допоможе вам у діагностиці стоматологічної проблеми своїм дослідженням за 5 хвилин. Ми допомагаємо ЛОР-лікарям у діагностиці за допомогою комп'ютерної томографії (КТ) носових та гайморових пазух. Томограф Планмека відкриває всю інформацію про анатомію пацієнта в найдрібніших подробицях.

Дослідження щелеп не прив'язане до віку пацієнта, і доступне всім: від дітей до людей похилого віку. Томограф Планмека у діагностичному центрі "Лінеа Панорама" не шкідливий навіть вагітним!

Комп'ютерна томографія (КТ) - швидко та нешкідливо за 5 хвилин у Лінеа Панорама!